S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

伊通旅游民俗文化园项目启动

10月28日上午,中国伊通旅游民俗文化园项目启动仪式在历史悠久、文化厚重的伊通河畔举行,四平市委市政府、伊通县委县政府、相关部门领导、逸航集团董事长王忠国、彤宇投资总裁崔洪学出席仪式。该项目是长春南部

10-31 11:13 民俗风情

|

大报恩寺遗址公园举办重阳民俗系列活动

10月28日上午,大报恩寺遗址公园,就举办了一系列丰富多彩的重阳民俗活动。大报恩寺遗址公园专门打造了九大活动,庆祝重阳佳节——针对老年人群的优惠票务政策、赠送重阳糕、赠送祈福丝带、重阳古礼展演、广场舞

10-30 10:17 民俗风情

|

村级民俗文化展览馆藏品达千件

10月28日,在萍乡市芦溪县芦溪镇东阳村民俗文化展览馆,七旬老人吴双柔正在擦拭藏品。该馆为萍乡市建馆最早的村级民俗文化展览馆,占地面积约1300平方米。经吴双柔和村民筹集,2009年民俗文化展览馆正式开馆,目

10-30 10:16 民俗风情

|

江南书画院民俗文化活动基地揭牌了

昨天,江南书画院民俗文化活动基地在丹阳水晶山民俗文化展览馆揭牌。今后,镇江报业传媒集团旗下的江南书画院牵手丹阳水晶山民俗文化展览馆,将不定期组织开展文化交流、书画创作、鉴赏、培训、教育、参观等民俗

10-30 10:14 民俗风情

|

磐安县双峰乡东坑村举行“炼火”表演

10月28日晚上,磐安县双峰乡东坑村举行炼火表演,吸引了四里八乡及周边县市市民前去观看。炼火者赤膊、光脚,高歌狂舞,大声呐喊,冲进烧的通红的直径10米的火炭堆上奔跑,动作粗犷有力。据了解,磐安炼火已延续

10-30 10:13 民俗风情

|

安顺屯堡重阳节传统民俗活动“添粮”

添粮节是安顺屯堡地区的重要节日,是屯堡人对孝文化的具体诠释,是屯堡人弘扬屯堡文化,传承孝道传统的重要民俗。10月28日,在安顺市西秀区云山屯迎来了一场别开生面的重阳节活动。此次活动以本地屯堡民俗添粮节

10-30 10:11 民俗风情

|

那陈镇2017年”盐马古圩”民俗文化旅游节

作为南宁月月旅游节暨良庆区庆祝十九大•良庆区2017年民俗文化旅游节的分会场,盐马古圩民俗文化旅游节暨火龙果庆丰节系列活动28日在南宁良庆区那陈镇举办。龙狮巡街贺喜送福、嘹啰山歌对唱歌会、火龙果果王

10-30 10:09 民俗风情

|

无锡民俗祈福旅游节在慕湾生态园开幕

28日下午,冬韵太湖 福满湖湾第二届无锡民俗祈福旅游节暨2017首届环太湖自驾游房车露营大会在马山和平村慕湾生态园开幕??皇缴?,市旅游局现场发布以冬醉锡城祈新福为主题的2017无锡冬季旅游产品。据了解,本

10-30 10:07 民俗风情

|

连山县村民重阳节举办民俗节目送火神、炸火狮等

重阳节来临,连山县金子山脚下,当地村民举行传统的送火神、炸火狮民俗,与上千名游客一起共贺重阳。炸火狮金子山广场,一间稻草搭的茅屋成为炸火狮的焦点。随着壮族长者一声令下,将火把一齐投向这间临时搭建的

10-30 10:04 民俗风情

|

首届高坑镇楠木村重阳民俗节

10月28日,首届高坑镇楠木村重阳民俗节暨金丝楠木田园综合体开园庆典在安源区楠木村浓情上演。安源区委副书记、区长康峰出席活动并致辞,受邀领导与高坑镇党委书记刘家水共同开启庆典启动球,并参加金丝楠木认种

10-30 10:02 民俗风情

|

1.7万斤米龟传统民俗文化节在福州举办

以闽台同源米龟寿 诗话重阳镇海楼为主题的首届闽台重阳民俗文化节,28日在福州屏山镇海楼举办。台湾?;崆案倍鲁じ呖琢?,福州市台胞投资企业协会会长陈奕廷等闽台嘉宾为由台湾澎湖民俗技艺传承者搭建的一只

10-30 10:00 民俗风情

|

2017年上海重阳民俗文化活动在公园开幕

2017年上海市重阳民俗文化系列活动于10月28日在田园公园主会场拉开帷幕。此次活动由上海市文化广播影视管理局、闵行区人民政府指导;上海市非物质文化遗产?;ぶ行?、闵行区精神文明建设委员会办公室、闵行区文化广

10-30 09:58 民俗风情

|

重阳节曾经也是“女儿节”?

在传统社会,重阳文化的内涵非常丰富,除传承至今的敬老、爱老之外,还有着鲜明的女性特质。据华南理工大学艺术学院的研究人员刘苗苗介绍,重阳节的女性特质,至少可以追溯到西汉时期,在西汉人刘歆所著的《西京

10-30 09:57 民俗风情

|

中国伊通旅游民俗文化园项目在伊通河畔启动

28日上午,中国伊通旅游民俗文化园项目启动仪式在历史悠久、文化厚重的的伊通河畔隆重举行,四平市委市政府、伊通县委县政府、相关部门领导、逸航集团董事长王忠国同志、彤宇投资总裁崔洪学同志出席仪式。多年来

10-30 09:54 民俗风情

|

坡子街重阳节第二届老手艺民俗文化进社区

长沙‘老手艺’民俗文化年系列活动由长沙市文联、长沙市民间文艺家协会联合主办,是长沙市文艺创作重点扶持项目,自2016年举办第一届以来,得到了社会各界广泛关注,今年活动期间为广大市民展示蜡染、

10-30 09:53 民俗风情

|

2017年永盛镇民俗文化活动表演精彩

10月27日,由温江区永盛镇社会事务管理服务中心主办、永盛镇综合文化站协办的重家风 敬老情 争做新市民2017年永盛镇民俗文化活动走进了国家AAA级旅游景区连二里市,为永盛镇广大老年群众带来了丰富多彩的文化盛宴

10-30 09:46 民俗风情

|

温州首届民俗体育高峰论坛

10月27日下午,海峡两岸(温州)首届民俗体育高峰论坛在温州溢香厅国际宴会中心举行。中国侨联原副主席王成云、中国工艺美术大师周锦云、世界武术冠军毛娅绮、台湾体育运动史学会会长王建台、温州市民俗学会会长金

10-30 09:45 民俗风情

|

重阳节幼儿园等地制作重阳糕

重阳节前夕,新站高新区磨店社区组织辖区幼儿园、居民和社会组织共同开展主题活动迎接佳节。社区邀请众城夕彩居家养老服务中心的社工为孩子们讲解重阳传统民俗,美食老师则与居民一起制作分享重阳糕。

10-30 09:43 民俗风情

|

关中地区九九重阳有哪些民俗习惯呢?

金秋送爽,丹桂飘香,又是一年重阳节。扰起了游子们浓郁的乡愁,这也是人们敬老爱老的佳节。重阳节是我国的传统节日,又称登高节、九月九、茱萸节等,有登高、赏菊、佩茱萸、吃重阳糕等习俗?!段骶┰蛹恰吩兀壕?

10-30 09:41 民俗风情

|

国庆长假过后民俗旅游亮点多 民俗旅游市场持续增长

昨日获悉,国庆黄金周结束后,旅游市场迎来淡季,虽然客流有所减少,但旅游市场仍有亮点,以旅游目的地民族特色、文化生活、饮食文化等内容为主体的民俗旅游迎来热潮。除内蒙古之外,贵州黔东南、湖南湘西、新疆

10-30 09:30 民俗风情

|