S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

佰瀑峡全新打造新名片迎接将要到来的国庆长假

佰瀑峡名片简介:江佰瀑峡景区位于湖南省怀化市芷江侗族自治县三道坑镇小渔溪村,被美国飞虎陈纳德将军、中国科学院国家专家毛德驰誉为世界第一美峡。佰瀑峡景区还被网友海选为怀化第一避暑胜地。2016年9月被芷江

09-26 09:43 旅游名胜

|

周至老县城——户外爱好者的秦岭驿站

户外爱好者的秦岭驿站:周至老县城老县城坐落于秦岭深处海拔1700多米四面环山的平坝上,据说,鼎盛时期老县城里有一万多人,而现在只有20几户人家了。这里风光迤俪、民风淳朴、有着清代遗留的残垣断壁、寺庙大钟

09-03 08:53 旅游名胜

|

游走临潼一日寻秦一日觅唐

虽然是旅游大咖,但临潼真的是有委屈的,许多外地人尽管无论如何都会来一趟,但他们大多是和华清池、兵马俑匆匆打个照面就走,而本地人,听这个地方的名字都听免疫了,就别提去旅游了。如果真有两天时间,按我提

04-14 21:11 旅游名胜

|

骑游户县白龙沟 休闲穿越逛美景

白龙沟位于崂峪口西大约三公里左右的白龙村,因峪内山石有白色石英脉体,沟道形似龙盘,故名白龙沟。关于白龙沟的传说特别的多,比较典型的是,据传汉武帝游猎于秦岭甘峪,途经望仙坪,观讯坡,卧龙渠,王过村,御

04-14 20:25 旅游名胜

|

重庆酉阳桃花源远离尘世喧嚣 回归绿色天堂

李鹏同志亲笔题名的中国酉阳桃花源风景区位于重庆酉阳自治县城区,总面积50平方公里,由世外桃源、伏羲洞 、桃花源国家森林公园、桃花源广场、酉州古城、二酉山等六大部分组成,系国家5A级旅游景区 、国家级...

08-16 10:33 旅游名胜

|

纯净之蓝 西藏最不能错过的10个美丽湖泊

西藏也许是这个星球上最为壮美的地域,更不用提起其精神层面的强大吸引。藏地高原的河谷,大都是在凄美壮阔的山脉中蜿蜒,亲临圣湖的一刹,心里才明白自己来这里竟是冥冥中早有注定。湖泊不似人间的那种蓝色,...

07-22 20:18 旅游名胜

|

第八届布努瑶祝著节在广西河池大化拉开序幕

欢乐祝著,梦幻瑶乡。7月4日,第八届布努瑶一年一度最为隆重的“祝著节”,在河池大化瑶族自治县拉开序幕,当地少数民族群众穿着节日盛装,欢庆这一特有的民族节日。这一习俗传承至今已有百年历史……

07-04 17:46 旅游名胜

|

探访麻栗坡县彝族白倮人传统节日--荞菜节

当日,2013年文山州麻栗坡县彝族白倮人传统节日荞菜节在云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县城寨村举行。荞菜节是彝族白倮人最为隆重的传统节日之一,每年农历四月第一个龙日举行。节日期间全村男女老少身着传统...

05-20 15:41 旅游名胜

|

元阳寻梦 感受元阳多个少数民族的风情特色

元阳寻梦之少数民族特色 这次元阳寻梦,除了欣赏到梦境般的大片梯田外,同时也感受到元阳多个少数民族的风情,在元阳的老城区新街镇上,刚好遇上圩日,彝族、哈尼族、壮族、苗族、瑶族等民族的人们都来赶集,这边的...

04-08 09:54 旅游名胜

|

湘西土家族苗族自治州 凤凰古城迷人景色

凤凰古城在凤凰西南,有一山酷似展翅而飞的凤凰,古城因此而得名。古城位于湖南省湘西自治州西南边,县治总面积1700多平方公里,人口44万,是一个以苗族、土家族为主的少数民族聚集县,是怀化、吉首、贵州铜仁...

02-26 15:58 旅游名胜

|

广西天峨:壮族蚂拐节尽展原生态民俗魅力

壮族蚂拐节源于原始社会的农业生产,特别是在种植水稻的南方原始人,人们在农业生产过程中发现,青蛙(蚂拐)的鸣叫和活动情况与天气的晴、雨有很大关系。于是,人们出于旱时祈雨,涝时求晴的愿望,开始崇拜蚂拐……

02-22 15:23 旅游名胜

|

大巴山深处“讨价还价”原生态婚礼

12月7日,接亲队伍吹着唢呐到了娘家迎接新娘。当日,四川大巴山深处的巴中市通江县空山乡上演了一场原生态婚礼。迎亲现场,送亲队伍屡屡不满意男方的排场,多次讨价还价,要求放鞭炮、说吉利话、发放红包等。当...

01-10 11:45 旅游名胜

|

初冬放慢脚步 去皇家园林兴庆宫泛舟

兴庆宫,位于唐都长安外郭城东部的兴庆坊(隆庆坊),这里曾是唐玄宗李隆基的旧宅,玄宗未即位前曾与其兄弟居住于此。先天元年(公元712年),李隆基登上皇帝宝座,即为唐玄宗(唐明皇)??辏ü?14年...

11-27 15:19 旅游名胜

|

离佛最近的地方:一个隐秘的世界-五明佛学院

距色达县20余公里处的有一条山沟叫喇荣,顺沟上行数里,就是举世闻名的喇荣寺五明佛学院,整个山谷里的景致就像个振翅高飞的雄鹰向你直冲过来,让你目瞪口开,难以想象在这样的一个山谷里,隐藏着这样一个庞大...

10-14 14:43 旅游名胜

|

云南人文:阿细跳月节 撩人歌舞月亮也动情

阿细,是生活在云南弥勒彝族的一个支系。阿细跳月源于弥勒,阿细语称嘎斯比(意为跳欢乐),以其优美悦耳的音乐旋律,热烈奔放的舞姿人见人爱。而且阿细跳月的独特律动及韵味,皆来自胯而带动双腿似火而起的交...

09-13 19:59 旅游名胜

|

西藏鲁朗秀色:一个美的让人不想家的地方

这里,很美,很安静  两侧青山由低往高分别由灌木丛和崐茂密的云杉和松树组成鲁朗林海;中间是整齐划一的草甸,崐犹如人工整治一般;  鲁朗,藏语意为龙王谷,也是叫人不想家的地方?!?鲁朗海拔3700米,...

06-22 08:19 旅游名胜

|

中国电影从这里走向世界:宁夏镇北堡影视城

宁夏镇北堡影视城被誉为东方好莱坞。过去只是一个边防戌塞,在宁夏像镇北堡这样的边防戌塞有二十多个。从明弘治到万年历间即明孝宗皇帝至神宗皇帝时期,明朝政府一边加强在西北修筑长城,一边在黄河到贺兰山之...

06-11 10:46 旅游名胜

|

东方黑珍珠 云南黑牡丹--感受佤族民俗风情

佤族是个跨境民族,在中、缅、泰及老挝国内均有佤族居住。中国境内的佤族主要分布在云南省西盟佤族自治县、沧源佤族自治县及临沧地区和西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州的部分地区,有35.1万多人,其...

04-28 10:46 旅游名胜

|

世外桃花源-文山:藏在深闺不为人知的美丽

文山,位于云南东南部,是祖国的边陲小城,南与越南接壤。广南的坝美,早已成为旅行者心中现实版桃花源,但这并没有让世人完全认识到文山藏在深闺中的美丽。因为交通不便,很多地方未被开发,也未遭破坏。不过...

04-05 11:35 旅游名胜

|

探访西藏拉萨最古老的尼姑庵——仓姑寺

在拉萨大昭寺的南边,有一个隐于八廓街闹市区的尼姑庵——仓姑寺。与大昭寺香火旺盛、游客云集的热闹情景不同,仓姑寺显得清静而神秘。它是拉萨老城区内唯一的尼姑寺,由宗喀巴大师的弟子创建,历史悠久,在藏...

02-25 08:36 旅游名胜

|