S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

《山西印象》在山西民俗博物馆开展

12月23日,山西省最大的民俗陈列展《山西印象》在山西民俗博物馆开展。本次展览包括乡土宜居、市井记忆、童趣缤纷等8个单元,共展出了516件民俗老物件、118张老照片和6个老字号的复原场景

12-25 11:49 旅游摄影

|

不一样的延边州 浓郁的朝鲜族民俗风情

不一样的延边州,有不一样的玩法;不一样的玩法,有不一样的收获。延边州是以一个朝鲜族聚居的地区,这里的民风淳朴,现在好心的小编要带你感受专属于延边州的朝鲜族民俗风情,异域风情满满哒!感受歌舞之乡的魅力

12-25 11:48 旅游摄影

|

湖南凤凰苗族银饰服饰文化节上演民族服饰秀

10月13日,湖南凤凰古城举办第四届苗族银饰服饰文化节,来自全国各地苗族聚居区的17支苗族队伍盛装出席,展示传统苗族民俗文化,并在凤凰古城内几个主要景区进行苗服盛装巡游……

10-15 15:02 旅游摄影

|

广西南宁“天下第一大碗”米粉供千人食用

2013年10月1日,广西南宁李宁体育园举办品天下第一大碗老友粉活动,吸引来自广西各地1000多名老友粉粉丝参与。摄影|陈云何  天下第一大碗老友粉由十位经验丰富的大叔精心烹制,由300斤米粉、20斤猪肉、20斤酸...

10-02 23:51 旅游摄影

|

新疆吐鲁番:红火的交河民俗大巴扎热闹非凡

中国网7月6日讯 2013年7月6日当天,位于新疆吐鲁番市大十字旁的交河民俗大巴扎(巴扎是集市的意识)热闹非凡,本地居民与外地游客往来交织,红火依旧。 据交河民俗大巴扎工商管理人员介绍,交河民俗大巴扎每...

08-16 11:19 旅游摄影

|

天山武林大会:峨眉掌门带“美女徒弟”对打

8月3日,天山武林大会在新疆特克斯县开幕,各大门派掌门、代表、传人向世人展示了本门武功。峨眉派掌门吴信良带着自己的美女徒弟展示了峨眉功夫。吴信良所持简历:峨眉派掌门,中国武术八段、国际武术散手道联...

08-04 14:34 旅游摄影

|

亚洲超级模特大赛总决赛在广西南宁盛大举行

2013亚洲超级模特大赛总决赛在广西南宁举行。来自中国、俄罗斯、韩国、澳大利亚等10个国家的20名模特参加了此次比赛。经过小礼服、泳装、晚礼服三个环节选手的激烈角逐,最终,中国选手雷淑涵(Lei Shuhan)摘得桂冠

07-16 14:38 旅游摄影

|

湖北恩施金龙坝:原生态民俗村落中的瑰宝

金龙坝村里茶园成片,梯田相连,约500栋吊脚楼以古朴实用之态点缀在山峦之间,展现着这里优美的自然生态、深厚的民族文化。在这个令人向往的村庄里,风车石磨、晃荡的吊桥依然陪伴着日出而作,日落而息的人们……

06-29 11:03 旅游摄影

|

中国旅游小姐全球大赛总决赛李子涵艳压群芳

6月8日,中国旅游小姐全球大赛总决赛在海南省澄迈县举行,来自国内外的41名佳丽一展风彩,中国选手李子涵最终摘得桂冠。中国选手李子涵(中)、乌克兰选手萨莎(右)、中国选手张莹分别获得冠、亚、季军。 新...

06-09 19:24 旅游摄影

|

河南4名女子景区脱衣邀游客在其身上签名

6月2日,四名着装胜似比基尼的美女在河南洛阳养子沟景区,要求景区开辟专门地方让游客刻画留名,如景区不同意,就让游客现场在她们身上写字留念。

06-03 22:20 旅游摄影

|

云南风情:中国最壮美的东川红土地--七彩坡

七彩坡是云南东川红土地著名的景点,距花石头村约3.5公里,山坡上不同的地块有不同的线条,蓝天.白云.红土.各种色彩抅成的七彩坡,极为壮观! 七彩坡地势高.视觉直线距:锦绣园约1公里,其实与锦绣园是同一片...

05-30 16:22 旅游摄影

|

西南边陲充满神秘色彩的那坡少数民族文化

广西新闻网南宁5月21日讯(记者邓昶)5月17日至20日,广西新闻摄影学会与广西民俗摄影协会的摄影家一行40余人再次来到百色市那坡县进行采风,上一次到那坡县的采风,可以追溯到12年前?! ∧瞧孪氐卮阄魑髂?..

05-22 16:04 旅游摄影

|

重庆"四大美女"静态电影 古典造型活色生香

4月中旬,由重庆金佛山景区、中国新闻社重庆影视中心、《i拼图》杂志社联手推出的中国古代四大美女系列静态电影引发广泛关注。记者赴金佛山探班电影拍摄现场,四大美女主演性格活泼可爱,拍摄时更是萌态十...

04-30 15:55 旅游摄影

|

震前的雅安:茶马古道上的生态雨城-大美雅安

雅安,一个美丽的城市,街上的雕塑中华第一吻曾在网上饱受争议。 雅安有三绝:雅鱼、雅雨、雅女。雅鱼是说这里的鱼很好吃,雅雨是说这里经常下雨,特别是晚上。雅女,当然是说这里的女孩子漂亮了。 距离雅安...

04-23 14:42 旅游摄影

|

2013国际旅游小姐贵州总决赛在贵阳落下帷幕

4月9日,2013国际旅游小姐中国·贵州总决赛暨贵州民族旅游形象大使选拔赛在贵阳市落下帷幕,本次比赛选拔出的前三甲将代表贵州赛区参加国际旅游小姐中国决赛。同时,本次比赛中还选拔出了8位民族旅游大使,以期...

04-10 15:32 旅游摄影

|

广南草龙:独特的侗族习俗 民族文化的传播

广南草龙 独特的侗族民间习俗 广西新闻网记者 梁凯昌 本报通讯员 石农兵 吴?;?韦吉阳/摄影报道 现在我们编制这条草龙,不仅是技艺的传承,也是一种民族文化的传播。近日,龙胜各族自治县平等乡广南村...

03-30 08:22 旅游摄影

|

高清:油菜花儿开放时 “动姐”踏青丛中笑

又到春花烂漫时。在江西南昌市郊区,油菜花竞相怒放,绵延数里,好似金色的海洋,吸引着众多游客前往踏青。3月9日,南昌客运段鄱湖明珠号动车组的动姐们,利用休息时间走近大自然,感受江南美景,陶醉在花丛中...

03-11 15:07 旅游摄影

|

广西融水:苗山正月坡会成民俗旅游热点

今年正月初三至正月十七期间,广西融水苗族自治县各乡村举行系列坡会活动,浓浓的苗乡年味吸引了20.6万名海内外游客,融水正月坡会成为广西新春民俗旅游新的热点。

03-01 08:25 旅游摄影

|

国际女模桂林拍泳装写真登美国杂志引争议

日前,美国杂志《体育画报》在网站上公布了2013年泳装挂历,多名女模参与此次拍摄,足迹遍布七大洲,其中有三大国际名模来到广西桂林拍摄写真。

02-26 15:26 旅游摄影

|