S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

到红石寨体验不一样的民俗旅游情怀

红石寨旅游度假区位于沂南县铜井镇,北邻沂水县,南接临沂市区,距沂南县城12公里,距临沂市区50公里。地处鲁中腹地,辐射全省和畅达周边省市。该景区分为红石寨自驾游营地和红石寨水面项目两大区域。红石寨自

10-30 10:19 民俗旅游

|

“莱州金秋旅游文化节”邀您来赏秋

10月28日上午,莱州金秋旅游文化节在莱州寒同山隆重举行?;鸷斓耐蚰斗懔?、悠久的神仙洞古迹、精彩的民俗文化活动,吸引了来自济南、青岛、淄博、潍坊、东营、烟台以及当地数万名游客前来赏秋,活动现场游客爆满,

10-30 09:59 民俗旅游

|

招远架旗山游乐园票价多钱?

招远架旗山游乐园票价多钱?推荐回答:1、招远架旗山游乐园成人票 门市价100元 预定价96元架旗山游乐园采用套票制,购100元票即可体验原价值260元的游乐项目!拥有摩天轮、过山车、7D互动影院、观光游船、水上乐

10-26 17:19 民俗旅游

|

敦煌壁画带你了解古代人怎么过重阳节

10月21日,是中国农历九月初九日的重阳节。敦煌研究院当日披露了一批敦煌壁画中涉及古代重阳的传统民俗场景,首次对外呈现了古人如何庆祝这一传统节日。重阳节形成于战国时期,历代沿袭至今,又称茱萸节、菊花节

10-25 10:31 民俗旅游

|

揭秘梨山坪的民间文化故事

揭秘梨山坪在施秉南部有一个名叫梨山坪的苗寨,苗语叫朵香,写成苗文Dongs dliangb,其苗意不得而知。而汉语则很明白,即为多梨树之意。当地人说,到白洗(现名杨柳塘)你要知道:平礳的糖,屯上的柿,梨山坪的梨

10-25 10:28 民俗旅游

|

蒲城县清代考院在什么地方?

清代考院位于蒲城县城东槐院巷中段,现为东槐院小学占用,清代考院为县级重点文物?;さノ?。明朝以前,蒲城没有专门考场。每次考试前,都要先顾人搭棚,很不方便。清光绪十七年公元1891年 ,县令张荣升与邑绅

10-10 14:52 民俗旅游

|

黑龙江“五花山”景点旅游线路攻略大全

说道五花山必须要说说黑龙江的这个独特地理地貌了,黑龙江伊春是中国最主要的林木产区之一,山中的红松、落叶松、桦树、枫树等各种树木,到了秋天会呈现出各种深浅不同的绿、白、黄、红、紫,晕染在蓝天之下,分

10-10 09:02 民俗旅游

|

《还珠格格》中香妃真有其人吗?香妃墓在哪里?

还珠格格中香妃真有其人吗?当年火爆全国《还珠格格》中乾隆皇帝的妃子香妃的墓地。据说历史上香妃却有其人,自幼体有异香,被称为"伊帕尔罕"(香姑娘),她被清朝皇帝选为妃子,赐号"香妃",因不服京城水土病故,

10-06 07:10 民俗旅游

|

火焰山在新疆哪里?火焰山真的常年有火吗?

看过西游记朋友都知道火焰山挡住了师徒4人西天取经的道路,据说是孙悟空大闹天空打倒太上老君炼丹炉导致形成火焰山,常年温度极高。唯有使用铁扇公主的芭蕉扇才能灭火通行。那么火焰山真的存在吗?火焰山真的四季

10-06 06:58 民俗旅游

|

商南县金丝峡景区山体滑坡 一家四口被埋

最近几天,陕西商洛地区连续降雨,一些山区也出现了险情。今天上午10:26分钟左右,在商南县金丝峡景区前门附近,一处山体出现了滑坡,山脚下的一户村民房屋被掩埋,一家4口人当时在房里也被埋压。接到报警救援后

10-05 11:23 民俗旅游

|

刘三姐故里和壮古佬景区好玩吗?

很多网友都想去看看刘三姐故里和壮古佬景区,问到这两个景区到底值不值得去游玩?或者有什么攻略?小编将给大家介绍介绍这两个具有文化民俗旅游景点的由来。 壮古佬风景区位于宜州市北部刘三姐乡的马山塘

10-03 15:31 民俗旅游

|

维吾尔族小姑娘在葡萄架下的幸福生活

维吾尔族小姑娘阿迪莱古丽虽然只有12岁,可她的汉语比爷爷奶奶爸爸妈妈说的都要好。当她在葡萄架下跳来跳去,滔滔不绝向客人们介绍这介绍那,我们仿佛看见一只美丽的蝴蝶在葡萄园中翩翩飞舞。古丽一家共七口人,

10-03 15:27 民俗旅游

|

宁夏灵武恐龙化石群遗址

灵武恐龙化石群遗址位于宁东镇磁窑堡煤矿南1公里处,距银川市东南70公里。2005年4月至2006年11月,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与灵武市文物管理所先后进行4次发掘,清理3个发掘面,挖掘出8只恐龙个体。灵

10-03 15:15 民俗旅游

|

曲江文旅将由国务院国有资产委员会实际掌控

西安曲江文化旅游有限公司是在西安曲江新区管委会领导下,由西安曲江文化产业投资(集团)有限公司于2004年7月投资设立的大型文化旅游企业集团。运营有大唐芙蓉园、曲江海洋公园、大雁塔景区、唐大慈恩寺遗址公园、

10-01 07:28 民俗旅游

|

杭州西湖的来源?西湖你不可不知的渊源

西湖的名字大家听了都知道,美景也是历代以来被人们所羡慕,去过杭州的人都会到西湖区走一走。民间传说白蛇传白素贞也是和西湖的雷峰塔有着一定的联系。西湖的妖气首先得源于白娘子的传奇,白青二蛇成精化人,游

09-30 13:50 民俗旅游

|

西湖为什么被叫“人间天堂”?

杭州西湖,又名西子湖,位于浙江省杭州市西部,以其秀丽的湖光山色和众多的名胜古迹而成为闻名中外的旅游胜地。之所以被叫做人间天堂,顾名思义肯定是这个地方的景色非常的优美。西湖以其秀丽的湖光山色和众多的

09-30 13:44 民俗旅游

|

青海湖鸟岛几月去最好?青海湖鸟岛为什么叫鸟的王国

青海湖鸟岛青海湖的西北部,是我国著名的旅游景点之一,也被叫做鸟的王国,至于为什么这么叫应该挺名字就知道了吧。这里由于生态环境优美,适宜鸟类群居,所以可以看到很多的鸟,景色非常美丽。青海湖鸟岛由大小

09-30 11:03 民俗旅游

|

国庆节西安旅游南线有哪些值得推荐景点?

陕西是个旅游大省,景点可谓数不胜数,在众多的景点中小编给推荐西安旅游南线景点必须值得一去。南线:汉中—>留坝武侯祠—>紫柏山紫柏山,位于汉中市留坝县境内,是秦岭主峰太白山支脉,海拔在1300-2600米之间,

09-29 09:07 民俗旅游

|

国庆节西安旅游北线推荐景点值得去

陕西是个旅游大省,景点可谓数不胜数,在众多的景点中小编给推荐西安旅游北线景点必须值得一去。北线:黄帝陵—>延安壶口瀑布黄帝陵,位于黄陵县城约1公里的桥山上,是中华民族的始祖——轩辕黄帝的陵园,为中华

09-29 09:06 民俗旅游

|

国庆节西安旅游西线推荐景点值得去

陕西是个旅游大省,景点可谓数不胜数,在众多的景点中小编给推荐西安旅游西线景点必须值得一去。

09-29 09:00 民俗旅游

|